تحویل پروژه درس سازه های بتن آرمه
1396/10/23
تاریخ تحویل پروژه درس سازه های بتن آرمه  استاد وحید صادقی در تاریخ 96/10/27 ساعت 12 الی 13 می باشد.
لازم به ذکر است حضور تمامی دانشجویان مربوطه الزامی می باشد.
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی اسکو می باشد. .