افتخارات ورزشی

- کسب مقام اول مسابقات فوتبال تیمهای شهرستان درسال 85

-  کسب مقام دوم رشته فوتسال کارکنان دولت شهرستان در سال 85

 -   کسب مقام سوم مشترک مسابقات فوتسال کارکنان منطقه 13 دانشگاه  آزاد اسلامی در سال90

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی اسکو می باشد. .