روسای پیشین

سوابق مدیریتی واحد

 

 

جناب آقای دکتر حسین ارادت اسکوئی

از سال 83 تا آذر 89

جناب آقای دکتر جعفر رحمانی

از آذر 89 تا اردیبهشت 92

جناب آقای دکتر ناصر مسعودی

از اردیبهشت 92 تا اسفند95

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی اسکو می باشد. .