شهر اسکو
اوضاع جغرافیایی و تاریخی شهر اسکو

 

شهرستان اسکو یکی از شهر های 19 گانه استان آذربایجان شرقی با وسعتی معادل 775/1516 کیلومتر مربع است که از نظر مساحت 30/3 درصد از سهم استان آذربایجان شرقی را دارا می باشد و از این بابت رتبه 15 را در بین شهرستان های استان آذربایجان شرقی به خود اختصاص داده است . این شهرستان در قسمت غربی استان آذربایجان شرقی واقع شده است .فاصله این شهر از مرکز استان 20 کیلومتر(خط مستقیم) است ولی طول مسیر 32 کیلومتر میباشد که با اتمام جاده سهند تبریز این فاصله کمتر و کم ترافیکتر خواهد شد. 

این شهرستان بخاطر واقع شدن در مسیر کوهپایه های سهند ، برودت هوا ، بخارات و رطوبت دریاچه ارومیه دارای آب و هوایی ملایم و مرطوب است .

 سه رودخانه اسکو چای ، کندوان چای و ملا حیدر آرخی در سطح این شهرستان جاری است که سر چشمه هر سه رودخانه کوهستانهای سهند می باشد.

در تیر ماه سال 1376 بر اساس تقسیمات جدید کشوری ، بخش اسکو به شهرستان اسکو تبدیل شد و فرمانداری اسکو تاسیس گردید . در این سال ، خسروشهر از بخش اسکو جدا شده و جزء بخشهای تابعه شهرستان تبریز گردید و شهرستان اسکو از دو بخش مرکزی (شامل سهند و دهستان های باویل و گنبرف) و بخش ایلخچی (شامل دهستان های تازه کند و شورکات جنوبی) تشکیل گردید . در سال 1379 دهستان تازه کند از توابع شهرستان اسکو حذف و به جای آن دهستان جزیره اضافه گردید ، این تقسیم بندی تاکنون ثابت مانده و تغییری نیافته است

وجه تسميه و پيشينه تاريخي 

 

محققان اسكو را با اوشكايای كهن يكی می دانند. چنان كه از ماخذ آشوری بر می آيد اوشكايا شهری دارای قلعه بوده كه در خاور درياچه اروميه و در دامنه كوه سهند قرار داشته است. محققان معتقدند كه جايی به نام اوشكايا در ناحيه خورخور كه در كتيبه آرگيشتی اول در شرح لشكركشی سال دهم وی ( 777 ق. م ) آمده است، همان اوشكايا در ماخذ آشوری است.    اسكو از قديمی ترين و مهم ترين شهرستان های آذربايجان شرقی است. كهن ترين ماخذی كه نام اسكو (اسكويه) در آن آمده؛ شايد كتيبه سارگن دوم پادشاه آشور باشد. اسكوی كنونی در دامنه های باختری كوه سهند، ‌قلعه ی مرزی اورارتوها بود.

 حمدالله مستوفی در قرن هشتم اسكويه يا اسكو را يكی از روستاهای بزرگناحيه باویل رود گفته است.

براساس سنگ نبشته های متعلق به شاه آشور سارگن دوم در جريان حمله وی به حدود اورارتو، اشكايا كه در آن هنگام دژ مرزی اورارتو بود، بدون پيكار به تصرف  آشوريان درآمدند و با شمار ديگری از روستاهای پيرامون آن به آتش كشيده شد.

پس از آن دیگر نامی از اوشكايا در منابع ديده نمی شود. در دوره ی اسلامی حمدلله مستوفی از آن با عنوان يكی از آبادی های بزرگ ناحيه و در عالم آرای نادری اسكو از نقاط آباد آذربايجان معرفی شده است. اين منطقه و پيرامونش امروزه يكی از آبادترين مناطق آذربايجان شرقی است

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی اسکو می باشد. .