معاونت اداری و مالی

نام: سید مهدی

 

 

 

 

 نام خانوادگی: رضوی اول خسروشاهی

 

 

واحد دانشگاهی: اسکو

 

 نوع همکاری با دانشگاه: تمام وقت

 مرتبه دانشگاهی: مربی

 

 

 پایه: 8

 

 

 شماره فاکس:

04123227460

 پست الکترونیکی:

 

 razavi366@yahoo.com

 

 سمت اجرایی فعلی در داخل دانشگاه:

 

معاون اداری و مالی

 

 

 

سوابق تحصیلی :

کارشناسی:                                                         کارشناسی ارشد:                                       دکتری:

رشته : حسابداری                                                 رشته : حسابداری                                 دانشجوی رشته حسابداری

دانشگاه محل تحصیل : پیام نور                    دانشگاه محل تحصیل : همدان                       محل تحصیل : تبریز      

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی اسکو می باشد. .