شماره حسابهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسکو


بانک ملی

 

شماره حساب شهریه کاردانی: 0105642644004

 

شماره حساب شهریه کارشناسی : 0105642624005

 

شماره حساب چکهای برگشتی : 0104330972006

 

شماره حساب جهت شارژ کارت تغذیه: 0106813975002

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی اسکو می باشد. .