وضعیت تشکیل کلاسها

وضعیت تشکیل کلاس های نیمسال اول 98-97
کلاسهای روز یکشنبه  استاد خانم دکتر کثیری25آذرماه تشکیل نخواهد شد.جبرانی این دروس بعد از ظهر روز چهار شنبه 28آذرماه تشکیل خواهد شد.

امتحانات شفاهی دروس آشنایی با قرآن کریم (خواهران با استاد سرکار خانم آبادی )، و برادران با استاد ساسانی )در همان تایم های کلاسی در تاریخ97/10/01)برگزار خواهد شد.دانشجویان عنایت داشته باشند عدم حضور و غیبت در جلسه امتحانی به منزله حذف این واحد درسی تلقی می شود.

کلاسهای استاد امین لو روز  دوشنبه 26 آذر ماه تشکیل نخواهد شد.

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی اسکو می باشد. .