وضعیت تشکیل کلاسها

وضعیت تشکیل کلاس های نیمسال دوم 98-97

کلاس مهندسی پی  استاد باقرزاده کثیری روز شنبه 98/2/21 تشکیل نخواهد شد و جبرانی این درس متعاقبا اعلام خواهد شد

امتحان پایان ترم دروس آزمایشگاه مقاومت مصالح - تکنولوژیوبازرسی جوش و کارگاه - آزمایشگاه تکنولوژی بتن   در تاریخ  دوشنبه 98/03/20 توسط استاد مربوطه (دکتر  فاتحی نوبریان) در ساعات مربوط به دروس مربوطه در محل آزمایشگاههای عمران واحد برگزار خواهد گردید.

جبرانی دروس آئین زندگی و دانش خانواده و جمعیت  روز سه شنبه۹۸/۲/۲۴از ساعت ۹.۳۰ برگزار خواهد شد

جبرانی درس آئین زندگی روز سه شنبه 98/2/31 راس ساعت 15.45 برگزار خواهد شد

جبرانی درس دانش خانواده و جمعیت روز چهارشنبه 98/3/1 راس ساعت 15.45 برگزار خواهد شد.


کلاسهای آئین زندگی و دانش خانواده در روز پنجشنبه 98/2/26 تشکیل نخواهد شد و جبرانی کلاسهای مذکور به شرح زیر برگزار خواهد شد:

آئین زندگی   سه شنبه 98/2/31   ساعت 15.45

دانش خانواده و جمعیت   چهارشنبه 98/3/1   ساعت 15.45

قابل توجه دانشجویان محترم 

امتحان عملی و پایانی تربیت بدنی(برادران) در تاریخ های 98/3/9 و98/3/23 در همان ساعت کلاسی  در سالن ورزشی شهرداری و اسکو برگزار خواهد شد و ضمنا عدم حضور در امتحان در تاریخ های یاد شده موجب غیبت و حذف درس خواهد شد 

 قابل توجه دانشجویان رشته برق:

جبرانی کلاسهای استاد مرامی  در روز یکشنبه 98/3/5 به شرح زیر برگزار خواهد شد:

بررسی سیستمهای قدرت 2    از ساعت  8 الی 13 

عایقهای فشار قوی   از ساعت  14  الی 17.15

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی اسکو می باشد. .