وضعیت تشکیل کلاسها


امتحان پایان ترم آزمایشگاه ها   با استاد بهاره محمد سیدی به شرح زیر برقرار خواهد شد

ساعت  11:30

97/3/10

امتحان آزمایشگاه مکانیک خاک

ساعت 14

97/3/10

امتحان آزمایشگاه تکنولوژی بتن

ساعت 15:45

97/3/12

امتحان آزمایشگاه مقاومت مصالح


امتحان عملی کاربرد نرم افزار های رایانه ای در معماری استاد بهرام محمدیان در تاریخ 97/03/09روز چهارشنبه در همان ساعت کلاسی برگزار خواهد  شد.با توجه به عملی بودن درس مذکور نمره ی دانشجویان غائب صفر ودرس آنها حذف خواهد بود

***************************************************************
کلاس جبرانی برای درس مصالح ساختمانی استاد دانشور در مورخه 97/03/02 روز چهارشنبه از ساعت 9/45الی11/15و 11/30 الی13و بعد از ظهر از ساعت 14الی15/30خواهد بود.
***************************************************************
قابل توجه دانشجویان محترم: کلاس حقوق سازمانهای بین المللی استاد دکتر محمد زاده روز سه شنبه مورخه97/03/01 تشکیل نخواهد شد.لازم به ذکر است کلاس جبرانی درس مذکور روز چهارشنبه مورخه 97/03/02 در همان ساعت کلاسی برگزار خواهد شد.
**************************************************************
آزمون شفاهی درس قرآن کریم  واحد خواهران با استاد سرکار خانم آبادی روز شنبه مورخه 97/03/05 در تایم کلاسی  بعمل خواهد آمد.  عدم حضور به منزله حذف این واحد درسی تلقی خواهد شد.
***************************************************************
کلاسهای استاد دکتر کیخسروی روزهای دوشنبه(97/02/31) و  سه شنبه (97/03/01) تشکیل نخواهد شد. کلاسهای جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد
********************************************************************
امتحان پایان ترم واحد های درسی تربیت بدنی و ورزش واحد برادران  با استاد دکتر باقری فسقندیس روزهای پنجشنبه در تاریخ های 97/03/03 و 97/03/10 بعمل خواهد آمد لازم به ذکر است عدم حضور دانشجویان در  تاریخ های ذکر شده به منزله حذف واحد درسی تلقی  خواهد بود 
*********************************************************************
 امتحان پایان ترم درس آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی با استاد دکتر نوار باف روز دوشنبه مورخه 97/03/07، ساعت 14 برگزار خواهد شد. عدم حضور به معنی غیبت در جلسه ی امتحان محسوب می باشد لذانمره پایان ترم برای دانشجویان غائب صفر منظور خواهد شد
**********************************************************************
کلاس جبرانی درس تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها با استاد دکتر نوار باف روز دوشنبه 97/03/07از ساعت 15/45 ال 19 برگزار خواهد شد
 کلاس جبرانی درس سیستم های کنترل خطی با استاد دکتر نوار باف روز سه شنبه  مورخه 97/03/08 از ساعت 8صبح الی11/15 برگزار خواهد شد. 
*************************************************************************
امتحان روخوانی درس قرۀن کریم استاد ساسانی روز شنبه مورخه 97/03/05از ساعت 15/45الی17/15 بعمل خواهد آمد .در صورت غیبت دانشجویان  در امتحان روخوانی،10نمره شفاهی این درس منظور نخواهد شد
*************************************************************************
کلاس جبرانی درس پرسپکتیو با استاد سرکار خانم زرنشانی روز سه شنبه مورخه 97/03/08از ساعت 12/30الی14 برگزار خواهد شد
**********************************************************************************
امتحان پایان ترم درس آزمایشگاهمدار الکتریکی،استاد اسماعیل زاده روز سه شنبه 97/03/03از ساعت 14الی16 بعمل خواهد آمد

امتحان  پایان ترم درس آزمایشگاه الکترونیک1،استاد اسماعیل زاده روز سه شنبه مورخه 97/03/08از ساعت 16/30الی19 بعمل خواهد آمد بدیهی است عدم حضور دانشجویان در امتحانات عملی به منزله حذف واحد درسی تلقی می گردد.
******************************************************************************
امتحان شفاهی دروس متون حقوقی 1و2 با استاد زمانه قدیم در تاریخ 97/03/09روز چهارشنبه در تایم های کلاسی برگزار خواهد شد در صورت عدم حضور نمره شفاهی منظور نخواهد شد
*********************************************************************************
کلاسهای استاد کاظمی چوبی ( استاد فیزیک )روز  یکشنبه 6خرداد ماه و روز سه شنبه 8 خرداد ماه تشکیل نخواهد شد
کلاسهای استاد سمیه  بابازاده روز یکشنبه مورخه 97/03/06 تشکیل نخواهد شد
کلاس جبرانی درس آشنایی با معماری جهان(8الی9/30) و درس طراحی معماری 3(9/45الی13) با استاد خانم دکتر باقرزاده کثیری روز چهارشنبه 
مورخه 97/03/09 برگزار خواهد شد
کلاسهای خانم دکتر باقرزاده کثیری هفته پانزدهم مورخه 13و17خردادماه تشکیل نخواهدشد 
 
جبرانی درس طراحی خطوط انتقال انرژی استاد فخری  روز پنجشنبه مورخه 97/03/10 از ساعت8الی9/30

و دیگر جبرانی ایشان درس طراحی پست های فشار قوی در همان روز از ساعت 9/45الی13 برگزار خواهد شد
کلاس جبرانی درس سیستم های قدرت 1)،استاد رضوانفر روز پنج شنبه مورخه 97/03/10 از ساعت 8 صبح الی 17/15 برگزار خواهد  شد
کلاس جبرانی نیروگاه های حرارتی خانم دکتر محمدرضازاده روز یکشنبه مورخه 97/03/13از ساعت 11/30الی 13 برگزار خواهد شد
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق در خصوص جلسه توجیهی برای  دروس کار تحقیقی1و2: دانشجویان محترمی که در ترم جاری دروس کار تحقیقی1و2راانتخاب واحد نموده اند می رساند روز شنبه مورخه 97/03/19از ساعت 9صبح الی 13در جلسه توجیهی در دانشگاه حضور یابند
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی اسکو می باشد. .