وضعیت تشکیل کلاسها

وضعیت تشکیل کلاس های نیمسال اول 98-97
امتحانات شفاهی دروس آشنایی با قرآن کریم (خواهران با استاد سرکار خانم آبادی )، و برادران با استاد ساسانی )در همان تایم های کلاسی در تاریخ97/10/01)برگزار خواهد شد.دانشجویان عنایت داشته باشند عدم حضور و غیبت در جلسه امتحانی به منزله حذف این واحد درسی تلقی می شود.

قابل توجه دانشجویان :  زمان امتحان عملی درس تربیت بدنی و درس ورزش برادران روز های پنج شنبه در تارخ های 29آذر ماه و6دی ماه ازساعت 8صبح الی 11 در سالن ورزشی شهرداری می باشد. بدیهی است عدم حضور  دانشجویان در تاریخ های مذکور به منزله غیبت و درنهایت موجب حذف این واحد درسی تلقی خواهد شد 

جبرانی دروس مصالح ساختمانی  با استاد دکتر دانشور روز چهار شنبه 5دی ماه از ساعت11/30الی13 و دیگر جبرانی درس ایشان بنام تکنولوژی بتن از ساعت 15/45الی17/15 برگزار خواهد شد

کلاسهای استاد فاتحی روز چهار شنبه 28آذر ماه تشکیل نخواهد شد

کلاسهای  استاد نیم تاج  روز شنبه یکم دی ماه تشکیل نخواهد شد

کلاسهای استاد  دکتر دانشور روز پنچشنبه مورخه 29 آذر ماه تشکیل نخواهد شد 

زمان امتحان عملی درس نقشه کشی صنعتی با استاد خانم دکتر محمدرضازاده روز یکشنبه9دی ماه ساعت11/30الی13 می باشد.بدیهی است آوردن کاغذ شطرنجی،پرگار،خط کش،مداد یا خودکار رنگی سر جلسه امتحان الزامی می باشد

دیگر امتحان عملی استاد خانم دکتر محمد رضازاده درس نقشه کشی صنعتی2) می باشد که زمان برگزاری امتحان عملی این

درس  روز یکشنبه9دی ماه ساعت 15/45الی17/15 می باشد.شایان ذکر است عدم حضور دانشجویان در زمان تعیین شده در هر یک از امتحانات

به منزله ی  حذف  واحد درسی تلقی  می شود

زمان تحویل پروژه ،طراحی معماری ،طرح نهایی و کار آموزی با استاد خانم دکتر باقرزاده کثیری روز چهار شنبه 5 دی ماه ساعت 9 صبح می باشد.بدیهی است عدم ارائه در آن تاریخ و در ان ساعت به منزله حذف این واحد درسی می باشد 

کلاسهای روز یکشنبه خانم دکتر کثیری2دی ماه  تشکیل نخواهد شد.

جبرانی این دروس بعد از ظهر روز چهار شنبه 5دی ماه تشکیل خواهد شد 


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی اسکو می باشد. .