وضعیت تشکیل کلاسها

وضعیت تشکیل کلاس های نیمسال اول 98-97

کلاسهای استاد خانم دکتر سید الماسی روز دوشنبه 07/23/  97  تشکیل نخواهد شد

 

کلاسهای استاد فولادی روز چهار شنبه 97/7/18 تشکیل نخواهد شد. 

 

کلاسهای درس ورزش و تربیت بدنی برادران در سالن شهرداری خیابان فرمانداری برگزار خواهد شد.

کلاسهای درس  ورزش و تربیت بدنی  برادران در سالن شهرداری در خیابان فرمانداری برگزار خواهد شد زمان برگزاری کلاسهای تربیت بدنی برادران و خواهران روز های پنج شنبه در سالن ورزشی چند منظوره ی شهرداری شهرستان اسکو واقع در خیابان فرمانداری به شرح ذیل می باشد.

تربیت بدنی برادران از ساعت8الی 9/30و درس ورزش1)برادران از ساعت9/30  الی  11  برگزار خواهد شد.

تربیت بدنی خواهران از ساعت 11  الی12/30 و درس ورزش 1)واحد خواهران از ساعت 12/30  الی14   برگزار خواهد شد.

کلاس تفسیر موضوعی نهج البلاغه استاد مقیمی روز شنبه 97/7/21 ساعت 15:45 تشکیل نخواهد شد. 

 

 کلاسهای استاد خانم دکتر سید الماسی روز سه شنبه مورخه 97/07/24 تشکیل نخواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی اسکو می باشد. .