مهندس مژگان عیوض زاده
نام : 
مژگان


نام خانوادگی : 

عيوض زاده كلجاهي


واحد دانشگاهی : 

اسكو

نوع همکاری با دانشگاه : 

تمام وقت

مرتبه دانشگاهی : 

مربی 


پایه : 
4


 

شماره فاکس :

 


پست الکترونیکی : 

m.eivazzadeh@gmail.com

سمت اجرایی فعلی در داخل دانشگاه : 

مسئول سايت كامپيوتري

سمتهای اجرایی سابق در داخل دانشگاه : 

مسئول اموزش

 

سمت اجرایی فعلی در خارج دانشگاه :

 


سمتهای اجرایی سابق در خارج از دانشگاه : 
 سوابق تحصیلی:
مقطع کارشناسی 
مقطع کارشناسی ارشد 

رشته تحصیلی : 

کامپیوتر

رشته تحصیلی : 

کامپیوتر
تاریخاخذ مدرک : 
83/0/01/01
تاریخاخذ مدرک : 

گرایش : 
نرم افزار
گرایش : 
معماری کامپیوتر

نام دانشگاه محل تحصیل : 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

نام دانشگاه محل تحصیل : 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی اسکو می باشد. .