ریاست واحد


 


1- مشخصات فردي

 نام: آیدین            نام خانوادگي: باقرزاده کثیری           

  

2- مرتبه علمي:           مربي        

3ـ تحصيلات:

- دوره ليسانس؛ رشته تحصيلي : مهندسی عمران- عمران        دانشگاه محل تحصيل :  دانشگاه تبریز               

- دوره فوق ليسانس؛ رشته تحصيلي : مهندسی عمران- مکانیک خاک و پی     دانشگاه محل تحصيل : دانشگاه تبریز                

- دانشجوي دوره دكتري (‍Ph.D. ) ؛ رشته تحصيلي : عمران - ژئوتکنیک            دانشگاه محل تحصيل : دانشگاه تبریز

3- دوره ها و كارگاههاي آموزشي:


رديف

نام دوره و كارگاه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ارائه مقالات علمی به زبان انگلیسی

آموزش تدوین برنامه درسی

آشنایی با تفسیر سوره واقعه

چگونه از یک متن علمی اطلاعات استخراج کنیم؟

ارزشیابی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی

پرورش خلاقیت فردی و گروهی

تفسیر سوره فرقان

طرح تحقیق و پروپزال نویسی

زی پرشین (Xe Persian)

اخلاق در دانشگاه

روش شناسی مطالعات فرهنگی

چالش های فرهنگی فراروی خانواده در جهان معاصر

تکنیکهای افزایش H index

سازه های فضاکار

طراحی لرزه ای و اصول ساخت و ساز مقاوم


4- فعاليتهاي پژوهشي:

الف) مقالات:

رديف

عنوان مقاله

عنوان مجله

دوره

شماره

سال انتشار

1

2

3

4

 

پهنه بندی و ریز پهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای تبریز

شهر اسلامی

Study of the Conventional Excavation Methods Used in Iran in Which Batter Piles are Employed

An Evaluation of Concreting and Concrete Mixing Status Based on Iran Regulations

پیام ارک(نظام مهندسی )

همایش دانشگاه هنر اسلامی تبریز

Bradleya

 

Bradleya

 

27-28

 

31

 

31

زمستان  89و بهار 90

1389

2013

 

2013

 

ب) كتب منتشره:

 

رديف

عنوان كتاب

تأليف

ترجمه

ناشر

محل انتشار

سال انتشار

 

 

 

 

 

 

 

 

ج) طرحهاي پژوهشي:

 

رديف

عنوان طرح پژوهشي

مرجع تصويب

اعتبار طرح (ميليون ريال)

سال پايان پژوهش

 

 

 

 

 

 

د) نشانها و جوايز علمي:

  

 

7- سوابق اجرائي در آموزش عالي (دولتي ـ غير دولتي)


  مديريت گروه آموزشی رشته مهندسی عمران دانشكده ………. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسکو از سال 1391 تا سال 1395

 


نشاني الكترونيكي e-mail)): aidin2424@yahoo.com  

A.Bagherzadeh@iauosku.ac.ir

 

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی اسکو می باشد. .