ریاست واحد


 


 

 نام : ناصر
نام خانوادگی :
مسعودی

واحد دانشگاهی:

اسکو
نوع همکاری با دانشگاه : 
تمام وقت

 مرتبه دانشگاهی : 

استادیار


 پایه : 14
 شماره فاکس :

04123221000

پست الکترونیکی: 
masoudi.naser@yahoo.com
سمت اجرایی فعلی در دانشگاه :
رئیس واحد اسکو
 
 
 
سمتهای اجرایی سابق در دانشگاه :
 

مدیر گروه رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

سرپرست گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

معاون آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات آذربایجان شرقی

عضوكمسيون مواردخاص واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

عضوشوراي آموزشي واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

عضوشوراي پژوهشي واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

عضوشوراي فرهنگي واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

عضوكميته انضباطي بدوي واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

عضو کمیته انضباطی تجدید نظر منطقه 13

عضو کمیته انتظامی هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

 

سوابق تحصیلی:

 
مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی
رشته تحصیلی : 
حقوق خصوصی
نام دانشگاه محل تحصیل : 
واحد تبریز
سوابق پژوهشی:
 
 
ردیف

 

 

عنوان مقاله

 
 
نام نشریه
1

اختیار وکیل در قبض ثمن

کانون شماره45
2

نقش واثر ناتوانی متعهد در انجام تعهدات پولی

مجله سه علامه تبریزی
3

ترجمه قانون دفاتر اسناد رسمی ژاپن

کانون شماره 77
4

مروری بر اصطلاحات حقوقی دوره ساسانی

کانون وکلا
5

قرار داد پیش فروش آپارتمان عقد استصناع یا قرارداد خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی

نشریه علمی پژوهشی واحد بناب

6

قرارداد پیش فروش آپارتمان با تاملي برانواع بيع

مجله علمی پژوهشی دانشگاه تبريز
7

بررسی امکان تبین قرارداد پیش فروش آپارتمان ها در قالب عقد

مجله فقه واحد بابل

 
 
سوابق اجرائی خارج از دانشگاه:
عنوان پست
تاریخ
کار آموز وکالت دادگستری
از 1377 تا 1378

سر دفتر اسناد رسمی شماره 91 تبریز

از1378تا1390

عضو هیئت مدیره جامعه سر دفتران و دفتر یاران آذربایجان شرقی

دو دوره تا1389

نماینده صنف سر دفتران ودفتر یاران آذربایجان شرقی در هیئت حل اختلاف مالیاتی دارایی تبریز    

به مدت 6 سال تا1389

کارشناس حقوق خانواده در صدا و سیمای آذربایجان شرقی

از1385
 
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی اسکو می باشد. .