انتصاب سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسکو
1396/08/23

 

طی حکمی از جانب دکتر عزیز جوانپور هروی، رئیس داشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجانشرقی دکتر آیدین باقرزاده کثیری  بعنوان سرپرست واحد اسکو انتخاب گردید.

پیش از این دکتر کثیری سمت معاونت آموزشی، دانشجویی و فرهنگی واحد را بر عهده داشت و پس از استعفای دکتر رحیم وکیل زاده رئیس پیشین واحد با حفظ سمت عهده دار آن شد.
بعدی
برگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت روز کتاب و کتباخوانی 1396/08/23
نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در سالن طبقه دوم ساختمان اصلی واحد افتتاح شد .
نام:
 
ایمیل:
نظر:
 
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی اسکو می باشد. .