برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف اضافه نیمسال دوم

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی اسکو می باشد. .